طراحی دوره های جدید           چهارده میلیون شغل با فناوری Cloud در سال 2015          
اطلاعیه دوره های جدید ICDL
گروه ICDL مجتمع فنی تهران برگزار می نماید:

ICDL Level1
آموزش مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، سیستم عامل (Windows7)، واژه پرداز (Microsoft Office Word)، استفاده از اینترنت، ایمیل و مدیریت ایمیل با نرم افزار Outlook. (مدت دوره 78 ساعت)

ICDL Level2
آموزش نرم افزار صفحه گسترده (Microsoft Office Excel)،  آموزش نرم افزار ارائه مطلب (Microsoft Office Power Point)،  آموزش بانکهای اطلاعاتی (Microsoft Office Access). (مدت دوره 72 ساعت)

ICDL Image Editing
آموزش نرم افزار Adobe Photoshop جهت ویرایش تصاویر و آماده سازی خروجی برای چاپ. (مدت دوره 24 ساعت)

ICDL Web Editing
آموزش اصول HTML,CSS و نرم افزار Dreamweaver جهت ایجاد وب سایت های ایستا (Static) و آپلود نمودن سایت روی سرور. (مدت دوره 30 ساعت)

ICDL CAD
آموزش نرم افزار AutoCAD جهت ایجاد ترسیمات دوبعدی و پلات نمودن نقشه. (مدت دوره 50 ساعت)

Equal Skills
آموزش بسیار مقدماتی Windows7، اینترنت و استفاده از ایمیل جهت بزرگسالان. (مدت دوره 18 ساعت)


* توضیحات بیشتر را در فایل زیر مطالعه نمایید

و همچنین سرفصل های این دوره ها را می توانید از طریق صفحه ی زیر مشاهده کنید